बागे जानी जईह ये दुलहा, बगईचा जनी हो जईह

बागे जानी जईह ये दुलहा, बगईचा जनी हो जईह
अरे लागल टिकोरवा ये दुलहा छोड़वले जनी हो जईह।

बागे हम जाईब ये सासु, बगईचा हम हो जईबो
अरे लागल टिकोरवा ये सासु छोड़वले हम हो जईबो।

ताले जनी जईह ये दुलहा, पोखरवा जनी हो जईह
अरे लागली पुरईनिया ये दुलहा रउंदले जनी हो जईह।

ताले हम जईबो ये सरहज पोखरवा हम हो जईबो
अरे लागली पुरईनिया ये सरहज रउंदले हम हो जईबो।

माड़ो जनी जईह ये दुलहा, कोहबरवा जनी हो जईह
अरे पोसल-पासल धीयवा ये दुलहा लियवले जनी हो जईह।

माड़ो हम जाइब ये सासु, कोहबरवा हम हो जईबो
अरे पोसल-पासल धीयवा ये सासु लियवले हम हो जईबो॥

  • Share on:
Loading...