खोली ना केवाड़ मईया खोली ना केवाड़

खोली ना केवाड़ मईया खोली ना केवाड़
मईया के दुअरिया प फूल लेले ठाढ़ बानी
मईया खोली ना केवाड़

पूजन करब तोहार हे मईया पूजन करब तोहार
मईया के दुअरिया प माखन लेले ठाढ़ बानी
मईया खोली ना केवाड़

भोगवा लगाईब तोहार हे मईया भोगवा लगाईब तोहार
मईया के दुअरिया प दीप लेले ठाढ़ बानी
मईया खोली ना केवाड़

आरती उतारब तोहार हे मईया आरती उतारब तोहार
खोली ना केबाड़ मईया खोली ना केवाड़
मईया खोली ना केवाड़

  • Share on:
Loading...