कांहवा से आवेली मोर सातो बहिना, केई रे बोलावेला हे ....

कांहवा से आवेला आजन-बाजन, कांहवा में बाजेला हे
कांहवा से आवेली मोर सातो बहिना, केई रे बोलावेला हे

बक्सर से आवेला आजन-बाजन, काशी में बाजेला हे
देवलोक से आवेली मोरी सातो बहिना, सेवका बोलावेला हे

केई रे जे अंगना लिपावेला, चउका पुरावेला हे
केई रे जे चननी तनावेला, कलशा रखावेला हे

अम्मा जे अंगना लिपावेली, चउका पुरावेली हे
बाबा जे चननी तनावेले, कलशा रखावेले हे

केई रे जे फल-फूल लावेला, चउका चढ़ावेला हे
केई रे जे पूरे रुई बतिया, दियना जरावेला हे

सोनू भईया फल-फूल लावेले, चउका चढ़ावेले
सुनैना भउजी पुरेली रुई बतिया, सेई दियना जरावेली हे

केई रे जे हवन करावेला, देवी के गोहरावेला हे
केई रे जे गीत मंगल गावेला, माई के मनावेला हे

केशव बाबा हवन करावेले, देवी के गोहरावेले हे
सोनी गोतिनी गीत गावेली, माई के मनावेली हे

कांहवा से आवेला आजन-बाजन, कांहवा में बाजेला हे
कांहवा से आवेली मोर सातो बहिना, केई रे बोलावेला हे

बक्सर से आवेला आजन-बाजन, काशी में बाजेला हे
देवलोक से आवेली मोरी सातो बहिना, सेवका बोलावेला हे  • Share on:
Loading...